BÉBÉ POSHÉ 奢華寶貝

BÉBÉ POSHÉ 奢華寶貝

微風廣場 GF
(02)8772-3507
2010年仲夏「BÉBÉ POSHÉ 奢華寶貝」- 開架的精品彩妝誕生 林牧潔 X 孫芸芸 X 孫瑩瑩 X 廖曉喬 X 黃恕慈及數位名媛跨界之作,並融合了名媛御用彩妝師游絲棋的美學觀點與多年彩妝心得,時尚X設計X配方極致追求,孕育雕琢名媛的精品彩妝品牌。